Projekty RPO WZ 2007 - 2013 w Darłowie

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

mgr Tomasz Breszka

Funkcja: kierownik projektu

Email: inwestycje@darlowo.pl

mgr Sławomir Herman

Funkcja: główny specjalista

Email: ie@darlowo.pl

mgr inż. Andrzej Słoma

Funkcja: koordynator ds. technicznych i zamówień publicznych

Email: a.sloma@darlowo.pl

 

inż. Joanna Sawicka

Funkcja: zamówienia publiczne

Email: sawicka@darlowo.pl

 

 

POSTĘPY PRAC W FOTOGRAFII

    BLAD select