Projekty RPO WZ 2007 - 2013 w Darłowie

 

BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PARKU NA WYSPIE ŁOSOSIOWEJ W DARŁOWIE

 

W wyniku realizacji projektu powstanie nowy produkt turystyczny miasta Darłowo. Dzięki realizacji projektu dotychczasowo nieużytkowany teren zagospodarowany zostanie na park, w którym będzie można spędzać czas wolny i odpoczywać.
Istniejące ciągi piesze z kostki typu polbruk przedłużone zostaną do końca terenu tzw. tajwanu.
Teren wzdłuż ciągów pieszych zostanie oświetlony, wyposażony w nowe ławki oraz kosze.
Dodatkowo na terenie parku zainstalowana zostanie toaleta publiczna.

Zobacz mapę

Zobacz wizualizację

Zobacz wizualizację

Wejście do parku odbywać się będzie od strony ul. M.C. Skłodowskiej oraz od ul. Kanałowej  (za pomocą małego mostu na kanale Młyńskim).  Naprzeciwko wejścia od strony ul. Kanałowej na brzegu rzeki Wieprzy wybudowana zostanie mała przystań kajakowa.
Realizacja projektu przewiduje również nowe zagospodarowanie zieleni.

 

 

POSTĘPY PRAC W FOTOGRAFII

    BLAD select