Projekty RPO WZ 2007 - 2013 w Darłowie

 

BUDOWA PROMENADY PRZY LATARNI MORSKIEJ W DARŁÓWKU WSCHODNIM

 

W ramach projektu zagospodarowany zostanie obszar pomiędzy latarnią morską a przejściem na plażę przy hotelu Apollo.
Istniejący falochron na długości 168 m zabudowany zostanie dwoma pomostami  (pomost górny oraz dolny). Pomosty wykonane zostaną z drzewa  egzotycznego  Bangkiraj.
Pomost dolny posiadał będzie szerokość 3 m i pełnić będzie funkcje głównego pomostu spacerowego.
Pomost górny posiadł będzie szerokość  1,2 m i pełnić będzie funkcję  tarasu widokowego ograniczonego balustradami.
Pomosty skomunikowane będą drewnianymi schodami zabezpieczonymi jednostronnie drewnianą balustradą.
Teren przy latarni morskiej stanowić będzie ciąg pieszy o szerokości 10m łączący deptak wzdłuż kanału portowego z nowym placem zaprojektowanym na przedłużeniu ul. Zawiszy Czarnego i dalej połączony z układem dróżek spacerowych wokół hotelu Apollo. Nawierzchnia wykonana zostanie z płyt nawierzchniowych gr. 5cm, z granitu szarego, jasnego, piaskowanego systemu PRESSTONE. Dobrany materiał wysokiej  jakości i estetyce umożliwi dogodne przemieszczanie się osobą niepełnosprawnym, z wózkami dziecięcymi czy wczasowiczom poruszającym się na rolkach.
W zakresie utwardzonych dróżek spacerowych  przewiduje się  dwa główne ciągi komunikacji pieszej. Jeden, mający początek przy latarni morskiej prowadził będzie wzdłuż falochronu, a następnie drewnianą promenadą na plażę i w okolice hotelu Apollo.
Drugi, zaczynający się również od latarni morskiej, biegnąć będzie wzdłuż północnej granicy działki 79/2, następnie równolegle do linii wschód-zachód przecinając przedłużenie ul. Zawiszy Czarnego połączy się z dróżkami spacerowymi wokół hotelu Apollo.
 Teren o powierzchni 1600 m2 pomiędzy działką 79/2 a przedłużeniem ul. Zawiszy Czarnego zaprojektowany został jako obszerny plac, delikatnie opadający w kierunku drewnianej promenady. W celu uzyskania atrakcyjnej przestrzeni, która w przyszłości zafunkcjonować może jako półotwarty dziedziniec o charakterze handlowo-rekreacyjnym, pomiędzy planowaną zabudową sąsiednich działek, cały obszar zostanie podniesiony  i wyrównany z zachowaniem niezbędnych pochyłości. Tak powstały plac podzielony został na dwie części. Część północna wykonana zostanie z płyt nawierzchniowych gr. 5cm, z granitu szarego, jasnego, piaskowanego systemu PRESSTONE. Będzie ona kontynuacją nawierzchni ciągu pieszego biegnącego wzdłuż północnej granicy działki 79/2. Część południowa wykonana zostanie z płyt nawierzchniowych gr. 5cm, z granitu szarego, ciemnego, piaskowanego systemu PRESSTONE, uzupełnionego granitem szarym, jasnym tego samego typu.
 Po wschodniej stronie ul. Zawiszy Czarnego plac połączony zostanie z plażą szerokimi schodami obłożonymi tym samym materiałem. Stopnie schodów mogą stanowić rezerwową trybunę dla odbywających się na plaży imprez sportowych.
Schody wyposażone będą w 2 prysznice  do obmywania nóg z piasku.
Ulica Zawiszy Czarnego zostanie przedłużona aż do drewnianej promenady zabudowującej falochron. Nawierzchnia wykonana będzie z kostki  typu bolbruk (takiej samej jak w porcie), gr. 8cm.  
Nowa infrastruktura oświetlona zostanie siedmioma lampami  w taki sposób, że wyższe światło, skierowane ku morzu oświetli pomost górny, a niższe, skierowane w stronę plaży, oświetlać będzie pomost dolny. Dodatkowo  ściana falochronu na wysokości obłożenia granitem  wyposażona będzie w 14 lamp wpuszczonych w falochron.
Ciąg pieszy przy latarni morskiej  aż do hotelu Apollo oświetlony będzie 14 lampami  rozstawionymi co 8 i  10 m.

 

POSTĘPY PRAC W FOTOGRAFII

    BLAD select