Projekty RPO WZ 2007 - 2013 w Darłowie

 

BUDOWA DEPTAKU W DARŁÓWKU ZACHODNIM - UL. WŁADYSŁAWA IV

 

W ramach projektu odcinek ul. Władysława IV od skrzyżowania z ulicą Wilków Morskich oraz Dorszową do mostu rozsuwanego im. Kapitana Witolda Huberta ( 191 m) przebudowany zostanie na deptak.

Zobacz mapę

Budowa deptaku spowoduje m.in.:
1.likwidację wysokich krawężników – ułatwia to ruch osób pieszych;
2.zastosowanie kostki  brukowej/ bezfugowej/;
3.ograniczenie  ruchu kołowego na deptaku –  możliwość wjazdu na teren deptaku będą mieli jedynie mieszkańcy ulicy Władysława IV (posiadający wjazd na posesję od ul. Władysława IV) oraz służby miejskie, policja, pogotowie, straż pożarna.
Wjazd zabezpieczony zostanie automatycznym słupkiem parkingowym.

Zobacz zdjęcie

Ograniczenie ruchu wprowadzone zostanie w godzinach od 9.00 do 23.00.
Na obszarze deptaku obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się.
Dodatkowo  w ramach robót budowlanych nastąpi  zmiana kierunku odprowadzenia wód opadowych - likwidacja zagrożenia powodziowego Darłówka Zachodniego. Wody opadowe będą odprowadzane na polder pomiędzy rzekami Wieprzą i Grabową. Zlikwidowane zostaną włączenia wód opadowych bezpośrednio do kanału rzeki Wieprzy – co jest największą bolączką mieszkańców Darłówka Zachodniego. W przypadku wysokiego poziomu wody w kanale i przy „cofce” z morza, wody nie będą przedostawały się już kanalizacją deszczową wgłąb osiedli i nie będą ich zalewały.
Woda deszczowa nową siecią kanalizacji deszczowej (grawitacyjnie) spływać będzie do systemu przepompowni na tzw. pętli autobusowej – a dalej podciśnieniem transportowana będzie do rowu melioracyjnego naprzeciwko siedziby SAR-u.

Konstrukcja nawierzchni:
- kostka brukowa szlachetna (Semmelrock) gr. 6 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0÷31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm;
podsypka piaskowa z piasku gr. 10 cm;
spoiny wypełnione piaskiem;

Zobacz kostke

Kostka brukowa Naturo odtwarza atmosferę dawnych dziedzińców wykładanych granitem. Dzięki tej kostce łatwe staje się formowanie wąskich, krętych ścieżek, ulic, tworzenie wymyślnych rozet oraz prostych, szlachetnych przestrzeni.
Mały rozmiar, nieregularny kształt kamieni i bogata kolorystyka pozwalają dopasować się do każdego projektu i indywidualnego pomysłu. Płukana powierzchnia zapewnia komfort chodzenia dla mieszkańców oraz turystów krajowych i zagranicznych.

Właściwości:
- Płukana powierzchnia i kamienie w 7 różnych formatach;
- Naturalna, profilowana powierzchnia;
Duża wytrzymałość i odporność na ścieranie;
Hydrofobizacja - redukcja wykwitów wapiennych;
- Odporność na mróz, sól;
- Idealna do tworzenia opasek i dekorów;

Zobacz kostke

Deptak oświetlony zostanie 9 lampami o wysokości 5,5 m.
Na całej długości deptaku zamontowane zostaną nowe ławki oraz donice na kwiaty.

Zobacz układ kostki

Zobacz szczegół - latarnia

Zobacz szczegół - kotwica

 

POSTĘPY PRAC W FOTOGRAFII

    BLAD select