Projekty RPO WZ 2007 - 2013 w Darłowie

 

Jak najlepsze wykorzystanie funduszy unijnych na inwestycje, to priorytet darłowskiego samorządu. Umiejętne pozyskiwanie unijnych dotacji dobrze służy realizacji programu uczynienia z Darłowa nowoczesnego nadbałtyckiego kurortu. Do tej pory z różnych programów unijnych Darłowo zrealizowało, bądź realizuje 15 inwestycji o wartości łącznej ok. 40 milionów złotych. Nie powiedzieliśmy w tej sprawie ostatniego słowa.

Arkadiusz Klimowicz
Burmistrz Darłowa

 

PROJEKTY RPO WZ 2007-2013

Przebudowa staromiejskiego rynku w Królewskim Mieście Darłowo

Budowa promenady przy latarni morskiej w Darłówku Wschodnim

Budowa deptaku w Darłówku Zachodnim - ul. Władysława IV

Budowa infrastruktury turystycznej parku na wyspie łososiowej
w Darłowie

Budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w Darłówku Zachodnim - etap II

Budowa boiska sportowego w Darłowie

 

POSTĘPY PRAC W FOTOGRAFII

    BLAD select